Genkai & Marine Area

Genkai & Marine Area

Name Place
Hamasaki Gion Festival Hamatama Karatsu
Keiran Rice Cake Hamatama Karatsu
Naorai Feast Karatsu
Furusatokaikan Arpino Karatsu
Tategamiiwa Rocks Karatsu
Matsurokan Museum Karatsu
Hikiyama Exhibition Hall Karatsu
Kaze no Mieru Oka Park Karatsu Yobuko
Cape Hado Chinzei Karatsu
Irohajima Island / Hana To Bouken No Shima Hizen Karatsu
  • Hi-res4K SAGA
  • SAGA TRAVEL CALL CENTER
  • Kyushu Expressway Pass
  • KYUSHU-SAGA International AIRPORT
  • Saga Trip Genius YouTube Channel
  • Saga Tourism Brochure